Співаки України. Іван Лисенко

Співаки України. Енциклопедичне видання / Іван Лисенко. – 2-ге видання, перероблене і доповнене – К.: Знання, 2011. – 629 с.

ISBN 978-966-346-499-2

Пропоноване видання – перший енциклопедичний довідник співаків, життя і творча діяльність яких пов’язані з Україною. У ньому також вміщено творчі біографії співаків, яких доля закинула на чужину, де вони реалізували свій творчий потенціал, самовіддано несли і стверджували високий дух української вокальної культури. Прізвища та псевдоніми співаків подано в єдиному алфавітному порядку. До видання увійшло близько 1500 статей – творчих біографій співаків, через які висвітлюється історія вокального мистецтва в Україні від часів Київської Русі до наших днів.

Для студентів, викладачів мистецьких навчальних закладів, дослідників українського вокального мистецтва, всіх шанувальників вітчизняної музичної культури, широкого кола читачів.

УДК 78.071(03) ББК 85.45я2

© Іван Лисенко, 1997
© Іван Лисенко, зі змінами, 2011
© Видавництво «Знання», оформлення, 2011