Грампласттрест (Государственный трест граммофонно-пластиночной промышленности) створений 20 вересня 1932 року в СРСР і спочатку перебував у підпорядкуванні Наркомлегпрома РРФСР (Наркомата легкой промышленности). 22 вересня 1933 року Постановою №2084 РНК СРСР організація перетворена в «Государственный союзный трест граммофонно-пластиночной промышленности» (Грампласттрест) і переданий у підпорядкування Наркомату важкої промисловості (Наркомата тяжелой промышленности). У його структурі Грампласттрест входив в Сектор підприємств, підпорядкованих Наркомові НКТП СРСР (до 1937), а потім – Головного управління заводів предметів широкого вжитку (Главширпотреб) НКТП СРСР. У 1937-1938 роках Грампласттрест перебував у підпорядкуванні Наркомату машинобудування (Наркоммаша) СРСР.

У 1934 році Грампласттрест розпочав нову нумерацію матриць (так звану загальносоюзну нумерацію), яка тривала, з невеликою перервою під час Другої світової війни, аж до завершення виробництва платівок на 78 обертів в СРСР (остання платівка на 78 об. записана фірмою «Мелодия» 12 листопада 1969 року). Кожна сторона платівок Грампласттресту мала свій номер, який відповідав матричному.

Джерело:
1. Грюнберг П. Грампласттрест и его преемники // Каталог-бюллетень «Мелодия». № 2, 1987 (текст – retrofonoteka.ru).
2. Грампласттрест и продолжатели (russian-records.com).

До каталогу платівок Грампласттресту (з українським репертуаром) додаються і платівки на 78 об./хв. виготовлені різними заводами радянського союзу (Апрелевский завод, Ногинский завод, Ленинградский завод, Житомирський завод, АККОРД, Мелодия та інші), які нумеровані відповідно до загальносоюзної наскрізної нумерації.

КАТАЛОГ