Українці всюди українці! Пісні І. Корнілевича на вірші А. Матвійчука

Записи з альбому

Виконавець: зазначено до кожної композиції
Альбом: Українці – всюди українці! Пісні І. Корнілевича на вірші А. Матвійчука / Ukrainians are ukrainians everywhere. Song by Igor Kornilevich to the lyrics Anatoli Matviychuk
Видавець: Аудіо Україна – LPP 0004
Формат: Альбом, Vinyl, 12″, 33 ⅓ RPM
Дата видання: 1991
Джерело: колекція ukrmusic.online

ПЕРЕЛІК ЗАПИСІВ
Сторона 1
01Чумацький шлях – Ігор Корнілевич, Анатолій Матвійчук, Наталя Єфименко, Олег Кулик, Ігор Кисельов, Роман Копов, Сергій Свириденко, Володимир Удовиченко
Milky way – Igor Kornilevich, Anatoli Matviychyk, Natalia Yefimenko, Oleg Kulik, Igor Kiseliov, Roman Kopov, Sergiy Sviridenko, Volodimir Udovichenko
02Ідуть дощі – Роман Копов
It is raining – Roman Kopov
03При світлі місяця й зірок – Юрій Янковський
In the light of the moon – Yuri Yankovski
04Мафія – Володимир Удовиченко
Mafia – Volodimir Udovichenko
Сторона 2
05В човнику твоїх долонь – Роман Копов
In the boat of your palms – Roman Kopov
06Меценати – Роман Копов
Patron of art – Roman kopov
07Кохання кольорові міражі – Роман Копов
Colour mirages of love – Roman Kopov
08Українці всюди українці – Ігор Корнілевич, Анатолій Матвійчук, Тетяна Луканова, Віталій Свирид, Володимир Удовиченко, Лариса Конарська, Олександр Тіщенко, Руся, Любов та Віктор Анісімови
Ukrainians are ukrainians everywhere – Igor Kornilevich, Anatoli Matviychuk, Tetiana Lukanova, Vitali Svirid, Volodimir Udovichenko, Larisa Konarska, Oleksandr Tishchenko, Rusia, Liubov and Vicnor Anisimov

• Група «Міді-М» під керуванням Миколи Павлова / «Midi-M» band directed by Mikola Pavlov

ІНФОРМАЦІЯ З ПОЛІГРАФІЇ

У намаганні позбавити українську естрадну пісню деякої традиційної архаїчності, навіть периферійності, вивести її, як кажуть, на рівень «світових стандартів», київський композитор Ігор Корнілевич, незважаючи на свою молодість, гадаю, досяг багато чого. Передусім, завдяки прийнятному синтезуванню українського мелосу з набутками європейської та американської поп-музики, експериментам у галузі пісенної форми і винахідливому аранжуванню.

І все ж, твори Ігоря Корнілевича, в тому і числі й представлені на цій платівці вісім з його багатьох пісень, — національні за характером та світосприйняттям. Цьому сприяють і поєднані з виразною, талановитою музикою вірші молодого українського поета Анатолія Матвійчука. Універсальне обдарування Ігоря Корнілевича дозволяє йому успішно працювати в галузі пісенної лірики, публіцистики, гумористики, зразки яких — також на цьому диску, концепція якого полягає в зміні тем, настроїв, образів. Втілити її допомагає й правильний вибір співаків — представників різних виконавських генерацій, музичних стилів. Додамо: Ігор Корнілевич, більше відомий як автор мюзиклів, балета, музики до фільмів та драматичних вистав, творів крупної форми (ансамблі, сонати, концерти), своїми піснями переконує, що і цей жанр — його стихія.

A young Kiev composer Igor Kornilevich is, to my mind, a real success in his attempts to make Ukrainian pop songs which had had traditionally archaic character the ones of the world level. First of all he is trying to do this by combining Ukrainian folk melodies with the gains of Europian and American pop music, by experiments with music forms and by successful arrangements.

And yet the works of Igor Kornilevich, including the eight presented by this LP, are deeply national by the character and attitude. The lyrics of young Ukrainian poet Anatoli Matviychuk in the combination with the expressive music of Igor Kornilevich also contributes to this.

A universal talent of Igor Kornilevich helps him in his work in the musical genres of songs, publicism, humour also presented by this LP which concept is in the change of themes, sentiments, images. The right choice of singers helps to incarnate this concept. These singers belong to different generations and musical styles. I’d like to add that Igor Kornilevich is well knoWn as an author of musicals, a ballet. His music can also be heard in movies, drama shows. He composes sonatas, concerts. But the songs presented by this LP show that this genre is also his element.

Продюсер М.Кузик / Producer M.Kuzyk
Координатор програм Ю.Гончарук / Program coordinator Yu.Gonchar
Звукорежисер В. Лєщенко / Sound engineer V.Leshchenko
Художнє оформлення О.Xітрова / Designer O.Khitrov

© «Аудіо Україна», 1991
Запис 1989 – 1991 р.
Типографія АЗ
Заказ 909. Тираж 45000