Тріо бандуристок Українського радіо – Мелодії рідного краю

Тріо бандуристок Українського радіо – Мелодії рідного краю

Окремі записи

Виконавець: Тріо бандуристок Українського радіо / Bandura players trio of the Ukrainian radio
Альбом: Мелодії рідного краю / Melodies of native Land
Видавець: ДІВІДІ Клуб Україна – без номера
Формат: Альбом, CD-Audio
Дата видання: не зазначено (2010)
Джерело: колекція ukrmusic.online

ПЕРЕЛІК ЗАПИСІВ
01Тихо, тихо Дунай воду несе (українська народна пісня, Обр. І.Тараненка)
Gently the Danube carries its wate (ukrainian folk song, adaptation by I.Taranenko)
02Журавлина (муз. О.Білаша, сл. М.Ткача)
Cranberry bushes (music by O.Bilash, text by M.Tkach)
03Така її доля (українська народна пісня, сл. Т.Шевченка, обр.О.Нагірної)
Such is her destiny (ukrainian folk song, text by T.Shevchenko)
04Кодри (Муз. Є. Доги)
Codry(music by Y.Doga)
05Червона троянда (муз. А.Горчинський, сл. Л.Татаренко)
The red rose (music by A.Gorchynskyy, text by L.Tatarenko)
06Яблунька (муз. О.Білаша, сл. Д.Павличко)
A little apple tree (music by O.Bilash, text by D.Pavlychko)
07Ти до мене не ходи (українська народна пісня, обр. І.Хуторянського)
You don’t come to my place (ukrainian folk song)
08Червона калина (муз. Б.Янівського, сл. І.Франка)
The red guelder rose (music by B.Yanivskiy, text by I.Franko)
09Коханий (муз. І.Білозора, сл. П.Запотічного)
My belover(music by I.Bilozir, text by P.Zapotichniy)
10Тече вода із-за гаю (українська народна пісня, сл.Т. Шевченка, обр. В.Степурка)
The woter flows from the woods (ukrainian folk song, adaptation by V.Stepurko)
11У перетику ходила (українська народна пісня, сл. Т.Шевченка, обр. Л.Ларікової)
I used to go to the hedgegrow (ukrainian folk song)
12Гандзя (українська народна пісня, обр. Коціпіньський)
Gandzia (ukrainian folk song)
13Мій раю зелений (українська народна пісня, сл. І.Франка, обр. В.Степурко)
My green Eden (ukrainian folk song)
14Моя Україна (муз. І.Поклад, сл. М.Ткач)
My Ukraine (music by I.Poklad, text by M.Tkach)
ІНФОРМАЦІЯ З ПОЛІГРАФІЇ

У складі: народна артистка України Тетяна Маломуж, заслужена артистка Ольга Черній, артистка Ірина Бурхан / The trio consists of: Tetyana Malomuzh (People’s artist of Ukraine); Olga Cherniy (Honored artist of Ukraine); Iryna Burkhan.
За участю: № 4 – Оксана Венгер – віолончель, Олесь Журавчак – соло пан-флейта / # 4 – Oksana Venger – cello, Gfes Zhuravchak – solo part-flute
№ 6 – Олександр Береговеький – перкусія / # 6 – Oieksandr Beregovskyy – percussion
Звукорежисери: N2 1,3,11 – А. Сасько; № 7. 14 – М, Дідик № 4 – студія “Простір” / Soundeditors: #1,3, 11 – A. Sasko, #7, 14 – M. Didyk # 4 – studio “Prostir”
Мастерінг: Михайло Дідковський / Mastering: Michayio Didkovskyi
Фото: Ігор Гайдай / Photo: Igor Gaidai
Дизайн: Кирилл Гайдай-Роскошний / Design: Kirill Gaidai-Roskoshnyi
Видано за ліцензією НРКУ / Licensed by NRCU

Шановні друзі!

У цьому альбомі ви почуєте твори у виконанні тріо бандуристок, Лауреатів міжнародного конкурсу: народної артистки України Тетяни Маломуж, заслуженої артистки України Ольги Черній та артистки Ірини Бурхан.

Ансамбль створений у січні 2004р. у складі академічного оркестру народної та популярної музики Національної радіокомпанії України.

Творча діяльність тріо бандуристок багатопланова: записи до фонотеки Національного радіо, участь у радіо- і телеефірах та концертна діяльність.

Ансамбль виступав у Польщі, США, Росії, Франції (у штаб-квартирі ЮНЕСКО), Білорусі, Угорщині. Концерти тріо проходили з великим успіхом, викликали захоплення публіки, зворушували чистотою проникливої інтонації, прекрасним вокальним тембровим єднанням, віртуозною грою.

До диску «Мелодії рідного краю» увійшли записи тріо 2007-2009 років. Увазі слухача представлено розмаїття музичних жанрів, стилів та форм ансамблевого музикування. Для звукового колориту введено такі інструменти, як най або пан-флейта, віолончель або басоля.

Репертуар охоплює як традиційні обробки кращих зразків народної пісні, так і сучасні композиції так званого «українського retro».

Творчим кредо тріо бандуристок Українського радіо у складі Тетяни Маломуж, Ольги Черній та Ірини Бурхан є поєднання традицій та сучасності, що полягає у виконанні творів композиторів-класиків і відомих сучасних українських авторів, зокрема Віктора Степурка та Івана Тараненка, написаних спеціально для цього ансамблю.

З питань організації концертів звертатись: e-mail: triobandura@ukr.net
Тетяна Маломуж: +38 (050) 2361686

Dear friends!

In this album you will hear works in performing of Bandura trio; winners of international competitions: Tetyana Malomuzh (People’s artist of Ukraine); Olga Cherniy (Honored artist of Ukraine); Iryna Burkhan.

Ensemble was created in January of 2004 in a composition of the National Orchestra of the people’s and popular music of the National Radio Company of Ukraine.

Creative activity of Bandura trio is multidimensional: recordings to the music library of the National Radio, participation in the radio and TV air as well their concert activity.

The ensemble has performed in Poland, the USA, Russia, France (UNESCO – Headquarter), Belarus, Hungary. The concerts of trio took place with a great success, they called the seizure of the public, and they touched sacredly through a clean intonation, through a beautiful vocal timbre unity, through a virtuoso playing.

The recordings of trio of 2007-2009 were included into the disc of «Melodies of native land». A diversity of the musical genres, styles and forms of an ensemble music making has been there presented to attention of a listener. For a sound coloring the following instruments were introduced: nay(Arabian flute) or flute-pana, violoncello or basolia.

The repertoire includes both traditional processing of the best samples of the people song and the modern compositions of a so-called «Ukrainian retro».

As a creative credo of the Bandura trio of the Ukrainian radio in composition of Tetyana Malomuzh, Olga Cherniy and Iryna Burkhan is a combination of traditions and modernity, which does consist in performing of works of composers – classics and of the famous modern Ukrainian authors, especially of Viktor Stepurko and Ivan Taranenko, written specifically for this ensemble.

© НРКУ ℗ Тріо бандуристок Українського радіо
Усі права захищені. Музичний компакт-диск формату CD-DA.
Не потребує обов’язкової сертифікації. Запобігати механічних пошкоджень та дії на поверхню компакт-диску прямих сонячних променів та вологи. Гарантійний термін експлуатації – 3 роки. Виготовлено в Україні, ТОВ «ДІВІДІ КЛУБ Україна», м.Київ, вул. Кайсарова 11. ФОП Кацан В.М., м. Київ, пр-т 50-річчя Жовтня, 2Б, тел.: 247-19-19